Visualisatie : centrale ruimte

De centrale ruimte is hoog en open en multifunctioneel aansluitend aan het speelterrein en haar binnentuin waar bewoners en scholieren gebruik van kunnen maken.

Comments are closed.