de Machine stad

Het scenario concept waarin steden steeds voller worden en steeds grijzer, waarin natuur verdwenen is. In deze machine-stad zullen op de daken nieuwe groene impulsen worden geplaatst die een ommekeer in werking moeten zetten.

Comments are closed.