Visualisatie atrium

Het atrium kan gebruikt worden voor het tentoonstellen van kunstwerken. Rondom het atrium zijn er loopbruggen geplaatst waardoor de student zich van de ene naar een andere box kan verplaatsen. Deze loopbruggen zijn translucent waardoor de bezoeker vanuit de tunnel de activiteit van de studenten kan ervaren. Eveneens zijn de installatiebuizen van het gebouw onder de loopbruggen opgehangen, deze kunnen dienen als kunstobjecten waar bijvoorbeeld het gebruik van energie van het gebouw wordt blootgelegd of andere innovatieve ideeën.

Comments are closed.