Flora module

← Back to the Portfolio

‘Meer mensen, meer stad, meer groen’

Om de vervuilde stad een groene impuls te geven is een woning ontworpen die met de eigenschappen van het groen, een prettiger leefklimaat creëert voor de bewoners maar ook voor de stad. De stad moet uiteindelijk weer zijn groene voorzieningen terug krijgen, ‘meer mensen, meer stad, meer groen’. Deze woningen zullen op de daken van de bestaande bebouwing worden geplaatst, op deze manier ontstaat er een nieuwe, schone leefomgeving op de vervuilde, drukke stad.

Flora module bestaat uit een centrale koker met de verkeersroute. Om deze centrale kokers zijn de ruimtes gesitueerd.  Deze ruimtes lopen in een spiraal naar boven, van meer toegankelijke ruimtes tot meer private ruimtes. De ruimtes zijn ontsloten via de centrale koker en zijn visueel onderling verbonden. Hierdoor ontstaat interactie tussen de woonruimtes. Om de ruimtes wordt een gevel geplaatst die zorgt voor het groene karakter van de woning. De groene gevel heeft elke ruimte zijn eigen kwaliteit, van kruiden en groenten in de keuken tot luchtreinigende planten in de slaapkamer. Op deze manier kan de woning het verdwenen groen in de stad terug geven.

Project in samenwerking met Lynn Ewalts.