Flora module

Om de vervuilde stad weer een groene impuls te geven is er een woning ontworpen die met de eigenschappen van het groen, een prettiger leefklimaat creëert voor de bewoners van de woning maar ook voor de bewoners van de stad. De stad moet uiteindelijk weer zijn groene voorzieningen terug krijgen, ‘meer mensen, meer stad, meer groen’. Deze woningen zullen op de daken van de bestaande bebouwing worden geplaatst, op deze manier ontstaat er een nieuwe, schone leefomgeving op de vervuilde, drukke stad.

Minor : House of the Future (7,5)
Technische Universiteit Delft
i.s.m : Lynn Ewalts

Meer info : http://issuu.com/wesleyver/docs/posters-_flora_module

Comments are closed.