Visuele connectie

Tussen onderlinge ruimtes is er een visuele connectie aanwezig. De ruimtes gaan als een spiraal omhoog, en de hoger gelegen ruimte en lager gelegen ruimte zijn visueel aan elkaar verbonden.

Comments are closed.