Aanpak locatie

Het Meester Visserplein was vroeger een positieve variabel (x) in het stedelijk weefsel van Amsterdam, door de sloop in de jaren tachtig is deze positieve variabel verandert in een negatieve variabel. Hierdoor moet er op grotere schaal naar de locatie gekeken worden. De openbare ruimte rondom het plein moet de aandacht trekken van ‘mogelijke’ bezoekers (!). Waarna de ruimte direct aan het plein deze bezoekers moet uitnodigen om gebruik te maken en samen te komen (&). Waarna de invulling zorgt voor de rede voor een bezoek (€). Een invulling die eveneens te gebruiken is voor de ‘kunst’ student van Amsterdam (?).

Comments are closed.