Amsterdensity

Amsterdam is rijk aan haar diversiteit van bars, clubs en restaurants. Het historisch centrum heeft een veelheid van deze functies en is mede hierdoor vitaal. Er zijn buiten het historische centrum genoeg potenties in diverse windrichtingen tot uitbreiding van deze functies.

Comments are closed.